De sportleider als lesgever / SB 3 & 4

  • Nederlands
  • Angerenstein

  • februari 2012

  • Samenvatting

    ‘De sportleider als lesgever; SB 3 & 4’ is een van de boeken uit de serie Profi-leren SB voor de opleidingen sb-leider en sb-coordinator. De inhoud van deze boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Ieder boek bevat die thema’s die de sportleider-in-opleiding gedurende zijn opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld opdrachten, taken, beroepsproducten en/of prestaties.