De Spirituele Tuin

De Spirituele Tuin

Auteur:
Keith Mitchell

  • Nederlands
  • 128 pagina’s

  • Kosmos-Z&K

  • juli 2000

  • Samenvatting

    Een tuin kan veel meer zijn dan alleen een plek waar plan ten groeien en borders wordensamengesteld. Dit schitteren ge*fltustregrde boek is*en gids vol stimulerende ideeen omvan uw tuin – hoe groot of klein ook – een heilzaam rustpunt te maken.U zult ontdekken hoe elementen uit het (soms verre) verleden, gerelateerd aan een innige band met de natuur, ver0,1d kunnen worden naar de tijd van nu. Hq, de kleur en geur van planten uw zintuigen zullen versterken en uw welzijn wordt bevorderd door bepaaldeienten. Hoe de diepere betekenissen van mythen, tradities en historischenatuurlijke ingred tuinen (waaronder Zen en Feng Shui) in eigen tuin gestalte ktanen krijgen, en hoe de symboliek van kunstvoorwerpen kracht kan geven. Dit alles en nog veel meer is in dit boek zo samengebracht dat het u zal inspireren uw eigen tuin om te vormen tot een plaats waar ziet,SBN 90-215-9601-6 lichaam en geest wordengesterkt entt rust kunnen komen.