De Scheepsjongens Van Bontekoe

Auteur:
Johan Fabricius

  • Nederlands
  • 502 pagina’s

  • Leopold

  • film

  • oktober 2007

  • Samenvatting

    In ’t Jaer onzes Heeren 1618, den 28. DecemberZo begint het scheepsjournaal van een van de eerste dappere schippers die met hun mannen ons gezag in Indie vestigden. Elke kajuitsjongen uit de zeventiende eeuw had, als hij ook maar een beetje lezen kon, het verhaal in zijn scheepskist liggen bij zijn bijbeltje en zijn onderbroeken.Willem IJsbrantz. Bontekoe zou waarschijnlijk geheel in de vergetelheid zijn geraakt als hij niet een reis had gemaakt, zo vol tegenslagen als de geschiedenis van onze zeevaarders geen tweede kent. Maar hij was taai. Toen zijn schip op de Indische Oceaan in brand vloog, verliet hij het niet voor hij ermee de lucht in vloog. En met een klein vrachtschip wist hij Batavia te bezeilen.