De Oudste Verhalen Over Franciscus Van Assisi

De Oudste Verhalen Over Franciscus Van Assisi

Auteur:
Th. Van Celano

  • Nederlands
  • 351 pagina’s

  • Gottmer Uitgevers Groep

  • mei 2007

  • Samenvatting

    De eerste biograaf van FranciscusFranciscus van Assisi (1181–1226) is een van de populairste heiligen van de christelijke wereld. Twee jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard en bij die gelegenheid kreeg minderbroeder Thomas van Celano van de paus de opdracht om een levensbeschrijving te maken. Thomas had Franciscus van nabij meegemaakt en beschikte over een vaardige pen. Zijn Leven van Sint-Franciscus bevatte evenwel enkele hiaten, die twintig jaar na dato werden opgevuld in een tweede boek, Gedenkschrift – een thematisch geordende deugdenspiegel die in twee versies is overgeleverd. Beide teksten geven een rijk beeld van het leven en het gedachtegoed van Franciscus. Voor deze nieuwe editie werden de oorspronkelijke teksten vertaald door Rijcklof Hofman, terwijl Gerard Pieter Freeman een inleiding schreef en de toelichtingen verzorgde. In deze vertaling worden de verschillen tussen de twee redacties van het Gedenkschrift zichtbaar. Tabellen verhelderen de parallellen tussen Celano’s verhalen en de andere oude bronnen over Franciscus.