De Mooiste Griekse Mythen En Sagen

De Mooiste Griekse Mythen En Sagen

Auteur:
Suys-Reitsma

  • Nederlands
  • 278 pagina’s

  • Verba

  • januari 9999

  • Samenvatting

    De Grieken geloofden in een groot aantal goden, hogere en lagere. Van de ene generatie op de andere vertelden ze elkaar prachtige verhalen (mythen en sagen), waarin die goden niet alleen goede en wijze dingen deden, maar ook hun macht misbruikten en dwaze en slechte streken uithaalden. Deze mythen geven daarom niet alleen voorbeelden van moed, trouw en liefde, maar ook van wraakzucht, jaloezie en wreedheid.