De Mens Voorbij

Auteur:
G. Van Den Berghe

  • Nederlands
  • 380 pagina’s

  • De Bezige Bij Antwerpen

  • november 2008

  • Samenvatting

    De mens voorbij is een gedreven zoektocht naar de denkkaders die mee aan de basis lagen van de uitroeiing van mentaal, fysiek en raciaal gehandicapte mensen in de eerste helft van de 20ste eeuw. Dat was, anders dan we graag geloven, geen breuk in onze beschaving maar een ontsporing. Een catastrofale uitloper van de maakbaarheids – en vooruitgangsideologie, dat veelbelovende geesteskind van de Verlichting. De mens voorbij is een boeiende reis door vier eeuwen, een boek vol verhalen en anekdotes over de Verlichting, over sociaaldarwinisme en eugenetica, biotechnologie en transhumanisme. In het Darwinjaar (2009) biedt het ook een vernieuwende, alternatieve kijk op evolutietheorieen, darwinisme en wat daar zoal uit voorvloeit.