De Leeuw van Vlaanderen, of De Slag der gulden sporen

De Leeuw van Vlaanderen, of De Slag der gulden sporen

Auteur:
Hendrik Conscience

  • Nederlands
  • 417 pagina’s

  • Davidsfonds

  • april 2011

  • Samenvatting

    Met de publicatie van zijn roman De Leeuw van Vlaenderen groeide het prestige van Hendrik Conscience (1812-1883), en daarmee ook zijn invloed. Hij was een groot voorstander van respect voor de gewone man en zijn moedertaal. Wanneer die geminacht werden, nam hij tegenover officiele instanties geen blad voor de mond. Door zijn volk te leren lezen gaf Conscience uiteindelijk ook de beslissende stoot tot de politieke, sociale en geestelijke ontvoogding ervan. Decennialang waren van De leeuw van Vlaenderen allerlei corrupte bewerkingen en zogenaamde `hertalingen? op de markt. Eindelijk verschijnt met deze editie weer de integrale oorspronkelijke tekst van het boek. De tekstverzorging gebeurt onder auspicien van het Centrum voor Tekst- en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie in Gent. Het boek bevat een historisch-literair essay van prof. dr. Karel Wauters en een essay van directeur Edward Vanhoutte van het CTB.