De kwetsbaren

De kwetsbaren

Auteur:
Will Tinnemans

  • Nederlands
  • 96 pagina’s

  • Nieuw Amsterdam

  • april 2014

  • Samenvatting

    Om mensen met een lichamelijke of psychische handicap een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te bieden, heeft de overheid wetten en regelingen ingevoerd die arbeidsgehandicapten soepel naar regulier werk moeten begeleiden. Diezelfde overheid kiest bij aanbestedingen rucksichtslos voor de laagste prijs, waardoor bedrijven met hun relatief dure arbeidsgehandicapten in dienst het nakijken hebben. Welwillende ondernemers kunnen niet op concurreren tegen gesubsidieerde sociale werkplaatsen. Bedrijven met veel arbeidsgehandicapten blijken bij aanbestedingen in het nadeel ten opzichte van bedrijven met ‘gezond’ personeel. Werkgevers nemen afscheid van laagopgeleiden; werklozen nemen hun werk over omdat de uitkeringsinstantie dat eist, als ‘tegenprestatie’ met behoud van uitkering. Zo bijt de overheid in haar eigen staart: regelingen om kansarme, laagopgeleide arbeidsgehandicapten naar regulier werk te begeleiden werken vaker als rem dan als glijmiddel.