De Kracht Van Karakter

De Kracht Van Karakter

Auteur:
James Hillman

  • Nederlands
  • 316 pagina’s

  • Bakker

  • maart 2000

  • Samenvatting

    Oud-zijn is niet ‘in’. De bevolking vergrijst in hoog tempo, maar overal om ons heen is een jeugdige uitstraling een must. Ouderdom lijkt maatschappelijk gezien, maar ook voor de oudere en zijn directe omgeving, vooral een probleem. James Hillman pleit in “De kracht van karakter” juist voor een positieve houding tegenover het ouder worden. De achteruitgang van onze fysieke en verstandelijke vermogens maakt dat we ons leven kunnen evalueren, geeft ons de rust die nodig is om de wonderen van het leven te kunnen waarderen. De laatste levensjaren zijn zo belangrijk omdat dit de periode is waarin ons karakter zich verdiept en vervolmaakt. Met zijn verrassende kijk op ouderdom stelt Hillman niet alleen het maatschappelijke ideaal van jeugdigheid ter discussie, maar trekt hij ook ten strijde tegen de psychologen en medici die ouderdom vooral zien als een fysiek en klinisch beheersbaar probleem. “De kracht van karakter” is een boek dat oud en jong een verrassend en waardevol perspectief biedt.