De komst van de tijd

Auteur:
P. Bergounioux

  • Nederlands
  • 152 pagina’s

  • Uitgeverij G.A. Van Oorschot B.V.

  • april 1997

  • Samenvatting

    De komst van de tijd verhaalt van de levensloopo van vier kinderen uit een boerengezin die terechtkomen in de stroomversnelling van de geschiedenis. Het leven van de generaties voor hen voltrok zich eeuwenlang volgens een onveranderlijk patroon. Maar met de invoering van de Europese landbouwpolitiek halverwege de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de ontwrichting van die samenleving bezegeld. Eigenlijk begon die ontwrichting al tijdens de Eerste Wereldoorlog, het moment waarop, zoals Bergounioux in dit boek beschrijft, ‘de tijd vanuit de vlakte tegen de heuvels opkroop, zich door de rivierdalen perste en zich ook van de hoogvlakte meester maakte. Met behulp van de verhalen die zijn oom Adrien hem doet, brengt de verteller dit boerengezin in kaart. Exemplarisch is de oudste zoon Baptiste, die als hij sterft honderden hectaren onvruchtbare grond zal hebben bebost, zodat de ontvolkte heuvels het volgen millenium onder een eeuwig groene mantel kunnen binnengaan.