De Kauwentuin

De Kauwentuin

Auteur:
Achilles Cools

  • Nederlands
  • 318 pagina’s

  • Atlas

  • februari 2003

  • Samenvatting

    De kauwentuin is een uitzonderlijk natuurverhaal met fascinerende observaties over de manier waarop vogels met mensen, en mensen met vogels omgaan: gelijkwaardig. Kauwen zijn echte individuen met vaak sterke persoonlijkheden. Veel van hun gewoonten doen denken aan menselijk gedrag. Ze doen ons inzien hoeveel dierlijke erfenissen de moderne mens nog in zich heeft. Temidden van al dat evenwaardige leven leert de mens zichzelf en de wereld beter begrijpen.