De Haagse Stijl

De Haagse Stijl

Auteur:
Timo de Rijk

  • Nederlands
  • 192 pagina’s

  • nai010 uitgevers

  • december 2004

  • Samenvatting

    In De Haagse Stijl behandelt designhistoricus Timo de Rijk de belangrijkste Nederlandse commerci le interieur- en productvormgeving van het interbellum. De vormgeving had de stad Den Haag als middelpunt, waar goede afzetmogelijkheden bestonden en belangrijke ontwerpers en grote fabrikanten als H. Pander & Zn. en Van der Heem actief waren. Dit boek belicht de bronnen waaruit ontwerpers als Henk Wouda, Jan Wils, Frits Spanjaard en Cor Alons net na de Eerste Wereldoorlog putten, vari rend van Berlage’s idealisme tot de interieurs van Frank Lloyd Wright. Het gedachtegoed van De Stijl en het Nieuwe Bouwen werd na 1925 in de vormgeving van onder andere J. Brunott en Willem Retera verwerkt. In de jaren dertig mondde dit uit in uiteenlopende ontwerpopvattingen als de traditionele arts and crafts van Bas van Pelt en de internationale Art Deco van Fer Semey.