De Gulden Snede / druk Heruitgave

De Gulden Snede / druk Heruitgave

Auteur:
C. Snijders

  • Nederlands
  • 91 pagina’s

  • Synthese

  • april 2007

  • Samenvatting

    Het exacte en het levensheschouwelijke worden over het algemeen beoordeeld als tegenstellingen. Dit werk laat zien hoe deze gebieden samenkomen in de ‘gulden snede’, het begrip waarmee een bepaalde verhouding tussen lijnen binnen meetkundige figuren, tussen opklimmende getallen in een svsternatische volgorde wordt aangeduid. De gulden snede illustreert op treffende wi ‘ jze dat zowel (Ie ‘scheppende mens’ als de spontane groei in de natuur door hetzelfde principe worden geleid wanneer zij schoonheid bereiken – zowel in om. architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek als in de vorm van bloemen, hoomtakken, zeekrabben en schelpen.