De grondslag van het vermogens-en ondernemingsrecht / 1 Vermogensrecht / druk 7

Auteur:
A.M.M.M. Zeijl

  • Nederlands
  • 435 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • november 2005

  • Samenvatting

    De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht knoopt theorie en praktijk van de belangrijkste onderwerpen van het vermogensrecht en het ondernemingsrecht aan elkaar. Het boek bestaat uit twee delen. Het vermogensrecht is beschreven in deel 1. Praktische voorbeelden leiden de lezer naar de wettekst, waarvan vervolgens de toepassing wordt uitgelegd. Eerste doel daarbij is dat de student zich vanuit dagelijkse situaties de juridische werkelijkheid kan voorstellen. Daarvoor is bestudering van het recht niet slechts het simpel uit het hoofd leren van bepaalde regels. Aan het einde van elk hoofdstuk volgen definities van de belangrijkste begrippen die daarin zijn behandeld. De student kan zelf toetsen of hij voldoende kennis heeft van een bepaald onderwerp door middel van meerkeuzevragen en oefenvragen, die aan het einde van de hoofdstukken zijn toegevoegd.