De Glorie Van Het Recht

Auteur:
Jan Leijten

  • Nederlands
  • 308 pagina’s

  • Balans

  • maart 2008

  • Samenvatting

    Een betrokken waarnemer, een lucide jurist,een literaire rechtsfilosoof, eenrechtsprekend literator: Jan Leijten is hetallemaal. De glorie van het recht bevat hetbeste uit zijn eerder verschenen publicaties,aangevuld met nieuwe beschouwingen.De glorie van het recht is, zoals al wat zichop aarde voordoet, natuurlijk maar zeerbetrekkelijk. Het recht, hoe belangrijk ook,is maar een onderdeel van ons bestaan. Erzijn vele andere onderdelen. Liefde kentgeen wetten, zei eens een dichter en, helaas,we kunnen dat ook omdraaien: wettenkennen geen liefde. Niet alleen het woordkomt er niet in voor, maar ook hetverschijnsel niet. Daarom heeft Jan Leijtenhet altijd nodig gevonden ook die andereonderdelen van het leven te leren kennen.De verhalen, essays en beschouwingen indit boek handelen dan ook zeker nietuitsluitend over recht en rechtspraak.Politiek, literatuur, het alledaagse leven,ouderdom en liefde, ze komen allemaalvoorbij. In volstrekt eigen stijl behandeltJan Leijten tal van onderwerpen, beschrijfthij zijn veelal markante voorkeuren, envonnist wat in zijn ogen verwerpelijk is.