De gedaanteverwisseling

Auteur:
Franz Kafka

  • Nederlands
  • Athenaeum-Polak & Van Gennep

  • oktober 2012

  • Samenvatting

    De gedaanteverwisseling hoort tot het weinige werk dat Kafka zelf aan de drukpers heeft toevertrouwd, zij het na lange aarzeling. Het verhaal van Gregor Samsa, die als straf voor een denkbeeldige schuld in een enorm insect verandert en vervolgens ook als zodanig wordt behandeld, is van zo’n verpletterende kracht dat er weinig romans tegenop kunnen.