De facilitaire regieorganisatie in bedrijf

De facilitaire regieorganisatie in bedrijf

Auteur:
Bert de Jong

  • Nederlands
  • 252 pagina’s

  • Kluwer

  • april 2010

  • Samenvatting

    Facility management heeft zich de afgelopen twee decennia sterk ontwikkeld. Het afzonderlijk managen van separate diensten heeft plaatsgemaakt voor een concept van geintegreerd management om overeengekomen diensten te coordineren. Tegenwoordig staan de afstemming met het primaire proces, het uitvoerings-vraagstuk en het managen van vraag en aanbod centraal. Om dit vorm te geven, zijn verschillende organisatiemodellen mogelijk. In het facilitaire domein is een trend zichtbaar om te kiezen voor het regiemodel.De facilitaire regieorganisatie in bedrijf behandelt regie als organisatievorm voor facility management in al z’n facetten. Het is een leidraad voor facility managers, leveranciers en HBO-studenten facilitaire dienstverlening. Adviseurs en managers van Twynstra Gudde hebben hun expertise en ervaring uit advies- en interim-praktijk vastgelegd in dit boek. De auteurs, autoriteiten op hun vakgebied, beschrijven niet alleen de theorie maar ook de praktijk van het inrichten, organiseren en implementeren van de regieorganisatie. Dit gebeurt met voorbeelden en casuistiek.Het boek geeft antwoord op zeven fundamentele vragen rondom regie:- De regieorganisatie. Wat wordt onder regie verstaan?- De diagnose. Wanneer is de regieambitie opportuun?- Besturen en inrichten. Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden?- Demand management. Hoe kan de vraagafstemming worden ingericht?- Supply management. Hoe kan vorm worden gegeven aan de uitvoering?- Bedrijfsvoering. Hoe kan de bedrijfsvoering worden ingericht?- Veranderen naar regie. Hoe kan een verandertraject worden opgezet en gerealiseerd?Dit boek is een nieuwe standaard als het gaat over de professionele regieorganisatie. Het vat de actuele inzichten op dit gebied samen en combineert dat met uitgebreide praktijk-ervaringen van de auteurs.