De dynamiek van coaching

Auteur:
W. Verhoeven

  • Nederlands
  • 192 pagina’s

  • Uitgeverij Boom

  • januari 2004

  • Samenvatting

    In De dynamiek van coaching gaat Willem Verhoeven in op zes grootheden die in het coachproces een belangrijke rol spelen: verantwoordelijkheid, bewustzijn, visie, realiteitstoetsing, opties en acties. Het boek gaat over de dynamiek die in het coachproces tussen deze zes variabelen ontstaat. De resultante van deze dynamiek is prestatieverbetering en meer zelfsturing.Verantwoordelijkheid is de kern van de dynamiek van coaching. Willem Verhoeven geeft tien concrete adviezen waarmee managers het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers kunnen bevorderen. In De dynamiek van coaching gaat het erom de creativiteit van medewerkers aan te boren voor het overbruggen van de kloof tussen wat is en wat zal zijn. Willem Verhoeven stelt dat de essentie van coaching is dat je probeert iemands potenties ten volle aan te boren. Dat gebeurt niet wanneer je probeert iemand anders na te doen. Hij stelt dan ook dat alle voorbeelden en notities in dit boek alleen van waarde zijn wanneer ze je helpen je eigen stijl als coach te ontwikkelen. Het boek is geschreven voor managers die actief zijn om coaching als persoonlijke managementstijl te ontwikkelen. Willem Verhoeven (1947) verwierf landelijke bekendheid met zijn boeken Managen zonder hierarchie (1991) en De manager als coach (1993). In 1998 werd De manager als coach door het weekblad Intermediair als enige Nederlandse boek opgenomen in de Top 15 van de beste managementboeken van de 20e eeuw.