De burggravin van Vergi

De burggravin van Vergi

  • Nederlands
  • 94 pagina’s

  • Uitgeverij Prometheus

  • oktober 1997

  • Samenvatting

    Een edelvrouw heeft in het geheim een ridder als minnaar. Een hertogin, haar vorstin, tracht vergeefs deze ridder voor zich te winnen. Als hij haar afwijst, beschuldigt zij hem bij haar man: hij zou haar hebben benaderd met een oneerbaar voorstel. De ridder kan zich alleen vrijpleiten door zijn woord te breken en zijn relatie te onthullen. Een tragedie is het gevolg.Het verhaal van de burggravin van Vergi is overgeleverd in een Middelnederlandse novelle-inverzen. De onbekende dichter – hij vertaalde naar een Frans voorbeeld – heeft met zijn strakgespannen intrige een problematisch aspect van de hoofse liefde willen belichten: de voorgeschreven geheimhouding van een overspelige relatie en de gevolgen van een schending van deze code. Het gedicht ademt de sfeer van de aristocratische cultuur van de hoge Middeleeuwen. De subtiele wijze waarop de dichter zijn personages heeft getekend getuigt van een meesterschap over de taal dat hem in de eerste rangen van de Middelnederlandse dichters plaatst.