Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief

Auteur:
Marie-Therese Claes

  • Nederlands
  • 294 pagina’s

  • Coutinho

  • november 2007

  • Samenvatting

    Cultuur en communicatie zijn zo nauw met elkaar verweven dat verschillen in cultuur automatisch leiden tot verschillen in communicatie. In dit boek wordt een overzicht gegeven van theorieen over cultuurverschillen en de verschillen in communicatie die daaruit voortvloeien, zowel verbaal als non-verbaal. Uitgangspunt daarbij is een vergelijking van Nederland en Vlaanderen, twee gebieden die wel dezelfde taal maar niet dezelfde cultuur hebben. De verschillen tussen beide culturen worden vervolgens vergeleken met andere Europese culturen en Aziatische, Arabische en Afrikaanse culturen.De talrijke voorbeelden en oefeningen in Culturele waarden en communicatie maken je bewust van je eigen cultuur en van de problematiek van interculturele communicatie. Hierdoor leer je de communicatie van andere culturen beter te begrijpen en zelf effectiever intercultureel te communiceren en samen te werken met of leiding te geven aan mensen uit verschillende culturen.Culturele waarden en communicatie is bedoeld voor iedereen die in zijn opleiding of beroep te maken heeft met mensen van andere cultuurgroepen. Het boek is ook interessant voor professionals die werken in internationaal opererende organisaties en organisaties die met lokale diversiteit te maken hebben. Dit intercultureel management staat centraal in het laatste hoofdstuk, waarin onder andere HRM, conflicthantering en bedrijfsethiek aan de orde komen.Op de website is ondersteunend materiaal te vinden.Marie-Therese Claes is verbonden aan het Institut Catholique des Haute Etudes Commerciales in Brussel en de Universite Catholique de Louvain-la-Neuve, en zij werkte aan de Business Faculty van de Asian University in Thailand.Marinel Gerritsen is hoogleraar Interculturele Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.