Crisishulpverlening

Auteur:
Frans Brinkman

  • Nederlands
  • 192 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • februari 2003

  • Samenvatting

    Hulpverleners van uiteenlopende instellingen krijgen te maken met clienten die in een crisis verkeren, varierend van een plotselinge dakloosheid tot een acute psychose. Zij moeten dan direct ingrijpen, direct handelen, direct crisishulpverlening toepassen.In Crisishulpverlening worden aan hulpverleners concrete handvatten gegeven voor het toepassen van crisishulpverlening. Daarbij ligt het accent op de praktijk. Steeds wordt gekeken hoe de hulpverlener bestaande methoden en technieken in zijn werk kan toepassen, geillustreerd met concrete voorbeelden. Daarbij is onder meer geput uit theorieen van crisisinterventie, crisisopvang en acute psychiatrie. De hier beschreven crisishulpverlening vormt een integratie van deze theorieen.Het boek is vooral bedoeld voor hulpverleners, al dan niet in opleiding, die te maken krijgen met clienten in crisis. Ze kunnen werkzaam zijn bij specialistische instellingen zoals crisisopvangcentra, 24-uursdiensten, of bureaus voor slachtofferhulp, maar ook bij ander instellingen zoals de RIAGG, het AMW, het CAD, een polikliniek, de gemeentelijke sociale dienst of een huisartsenpraktijk.