Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting

Redactie:
R.P. van den Dool

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV

  • juni 2013

  • Samenvatting

    De vennootschapsbelasting is een van de belangrijkste en in het oog springende heffingen die Nederland kent. Hoewel zij niet kan bogen op een sterke rechtvaardigingsgrond, is zij niet meer weg te denken uit het Nederlandse fiscale landschap. Elk land kent wel een variant van een vennootschapsbelasting. De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 heft een belasting van bedrijven die als ‘lichaam’ aan het economisch leven deelnemen. Dit zijn vooral de NV en de BV, maar bijvoorbeeld ook de cooperatie en zelfs stichtingen en verenigingen. In de Wet op de vennootschapsbelasting vinden we voor het bedrijfsleven belangrijke leerstukken als de deelnemingsvrijstelling, diverse renteaftrekregels, regels rondom het instituut van de fiscale eenheid, de fusie- en splitsingsfaciliteiten en de verliesverrekening; stuk voor stuk gecompliceerde onderdelen van de vennootschapsbelasting. Dit boek, dat volledig is gewijd aan de vennootschapsbelasting, zet al deze regelingen op gestructureerde wijze uiteen. Het boek is vooral bedoeld voor accountants, bedrijfsadviseurs, bedrijfsfiscalisten, bedrijfsjuristen en notarissen voor wie het noodzakelijk is dat zij op hoofdlijnen begrip dragen van de vennootschapsbelasting, zonder op elk terrein specialist (behoeven) te zijn. Dit biedt hen de mogelijkheid een goede gesprekspartner te zijn voor hun clienten enerzijds en de belastingadviseur anderzijds en mogelijke fiscale problemen voor hun clienten in een vroegtijdig stadium te signaleren. Dit boek maakt voor studerenden tot deze beroepen de weerbarstige materie van de vennootschapsbelasting toegankelijk en brengt hen begrip bij van de wettelijke regels en de belangrijkste jurisprudentie. Het is nadrukkelijk een studieboek, dat dient als leidraad bij de (niet-fiscale) studie. Gepoogd is om al te fiscaal-theoretische beschouwingen achterwege te laten en het boek primair te schrijven voor de praktijk en voor studenten. Het is ook een compendium en behandelt de materie in hoofdlijnen. Het boek is geschreven door ervaren fiscalisten die zowel in de wetenschap als in diverse geledingen in de praktijk werkzaam zijn en zo goed zicht hebben op de voor de doelgroep belangrijkste leerstukken. Dr. R.P. van den Dool is als belastingadviseur werkzaam vanuit Den Haag, Dordrecht en Nijmegen. Tevens is hij verbonden aan het bureau vaktechniek fiscaal van SRA en aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis is hoogleraar fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam respectievelijk de Open Universiteit, directeur van het Holland Tax Center, wetenschappelijk adviseur van BDO Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. Prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschoer RA is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar fiscaal recht aan de Nyenrode Business Universiteit, adviseur bij het wetenschappelijk bureau van PwC Belastingadviseurs en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem. R.C. de Smit MSc is docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan het Wetenschappelijke Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag.