Compendium Van Het Nederlands Vermogensrecht

Compendium Van Het Nederlands Vermogensrecht

Auteur:
Jac. H?ma

  • Nederlands
  • 468 pagina’s

  • Kluwer

  • september 2005

  • Samenvatting

    Het Compendium biedt overzicht en houvast bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, ten behoeve van de rechtenstudent en de praktijkjurist. De schrijvers hebben ernaar gestreefd de rechtsregels zo systematisch en schematisch mogelijk weer te geven. Het boek kent drie hoofdonderdelen: Algemeen Deel, Goederenrecht, Verbintenissenrecht (inclusief bijzondere overeenkomsten). De kleine letter geeft, veelal met verwijzing naar belangrijke jurisprudentie, korte illustraties en verdiepingen van de behandelde stof. Met deze negende druk is het Compendium weer geheel up to date. Verwerkt werden de ontwikkelingen in de wetgeving en een aanzienlijk aantal recente arresten van de Hoge Raad.