Communicatieplanner

Communicatieplanner

Auteur:
Wil Michels

  • Nederlands
  • 118 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • maart 2008

  • Samenvatting

    Communicatieplanner is een op de praktijk gericht handboek voor het maken van een communicatieplan. Deze handzame en zeer toegankelijke uitgave biedt studenten een duidelijk handvat voor het aanpakken van een communicatievraagstuk en het opstellen van een plan door heel concreet aan te geven hoe je een plan opstelt. Alle onderdelen en de keuzes die je moet maken worden zeer helder uitgelegd.Het boek behandelt eerst uitgebreid het basiscommunicatieplan. Vervolgens gaat het in op het overkoepelende corporate communicatieplan en op de manier van plannen van concern-, marketing- en interne communicatie. Speciaal zijn de vele modellen en schema’s die de theorie duidelijk maken. De praktijk komt terug in vele tips en opmerkingen.In de nieuwe 2e druk wordt de stof nog strakker en gestructureerder aangeboden, waarmee het een echt “how to do”-boek is geworden.Communicatieplanner is zeer geschikt voor projectonderwijs en goed te gebruiken in combinatie met een handboek op het gebied van communicatie.