Cognitieve Therapie

Redactie:
Susan M. Bogels

  • Nederlands
  • 398 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • september 1999

  • Samenvatting

    De laatste jaren wint cognitieve therapie aan populariteit, wordt op grote schaal uitgevoerd bij steeds meer verschillende psychische stoornissen en onderzocht op haar effectiviteit. Dit boek geeft een helder en actueel overzicht van de cognitieve behandeling van psychische problemen. De nadruk ligt op de praktische toepassing. De beschreven interventies worden uitvoerig geillustreerd aan de hand van onder andere gevalsbeschrijvingen en letterlijk weergegeven fragmenten. Het boek bevat veel praktisch materiaal (zoals folders en dagboekformulieren), dat tijdens de therapie gebruikt kan worden.Het boek is bedoeld voor psychologen, pedagogen en psychiaters en hen die hiervoor in opleiding zijn.