Casuistiek vennootschapsbelasting

Casuistiek vennootschapsbelasting

Auteur:
Jan Van De Streek

  • Nederlands
  • Boom fiscale uitgevers

  • september 2012

  • Samenvatting

    De vennootschapsbelasting is in de loop der tijd steeds ingewikkelder geworden. Zo vormen de renteaftrekbeperkingen een waar doolhof en is het regime voor de deelnemingsvrijstelling via aanbouwwetgeving uitgedijd tot maar liefst elf wetsartikelen. Het regime voor de fiscale eenheid doet qua omvang en complexiteit hiervoor niet onder.In Casuïstiek vennootschapsbelasting wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal de belastingheffing van ondernemingen en concerns inzichtelijk gemaakt. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per 1 januari 2012 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording. De volgende thema’s komen – verspreid over 60 vraagstukken – aan bod:• subjectieve belastingplicht van stichtingen en verenigingen;• informele kapitaalstortingen en verkapte winstuitdelingen in concernverband;• onderkapitalisatie;• winstdrainage;• deelnemingsvrijstelling;• onvolwaardige vorderingen;• liquidatie- en stakingsverliesregeling;• reorganisaties;• fiscale eenheid;• samenloop van reorganisaties en de fiscale eenheid;• verliesverrekening;• zetelverplaatsing.