Businessmodellen

Businessmodellen

Auteur:
Marleen Bekkers

  • Nederlands
  • 172 pagina’s

  • Van Duuren Management

  • februari 2010

  • Samenvatting

    Het zijn turbulente tijden. Bedrijven zijn naarstig op zoek naar nieuwe en naar alternatieve manieren om winstgevend te blijven. Een van de belangrijke vragen bij de beoordeling van nieuwe ideeen is: ‘Wat is het businessmodel dat gebruikt wordt?’ Hiermee wordt bedoeld: ‘Hoe zit de structuur van de business in elkaar? Hoe kunnen we de centen verdienen?’ Het businessmodel is dus belangrijker dan ooit. En het lijkt zo’n mooi begrip, ogenschijnlijk is het direct duidelijk wat er mee wordt bedoeld. Er heerst echter nogal wat onduidelijkheid over de invulling ervan. Dit boek wil deze verwarring opheffen en managers en ondernemers helpen hun eigen businessmodel aan te scherpen of te vernieuwen.