Burgeroorlog

Burgeroorlog

Auteur:
C. Julius Caesar

  • Nederlands
  • 347 pagina’s

  • Athenaeum-Polak & Van Gennep

  • april 2003

  • Samenvatting

    Bij zijn terugkeer uit het onderworpen Gallie vroeg Caesar de Romeinse senaat vergeefs om inwilliging van een aantal wensen. Door vijanden gedwarsboomd trok hij begin 49 v.Chr. met een leger Italie binnen. Dat was het begin van een burgeroorlog die tot 45 v.Chr. zou duren en vooral zouworden uitgevochten in Griekenland, Noord-Afrika en Spanje. Een deel van de senaat week bij Caesars invasie met troepen onder leiding van de grote veldheer Pompeius uit naar Griekenland. Daar bracht Caesar hun in augustus 48 een zware nederlaag toe, die uitliep op Pompeius’ vlucht en zijn dood in Egypte. Belangrijke Pompeiaanse leiders ontkwamen naar Noord-Afrika en bundelden daar hun krachten. Voor Caesar, die Pompeius tot in Egypte gevolgd was, volgden nog jaren van gevechten, eerst in Egypte (ten gunste van Cleopatra), en passant in Klein-Azie (veni, vidi, vici), en vervolgens in Afrika en Spanje tegen de resterende Pompeianen. Tussen die campagnes door stelde hij als dictator in Rome orde op zaken. In 45 behaalde hij in Zuid-Spanje de definitieve zege op Pompeius’ zoons. Maar nog geen jaar later, op 15 maart 44, zou hij wegens zijn monarchistische aspiraties worden vermoord. Caesars verslag van de burgeroorlog eindigt met zijn aankomst in Egypte in oktober 48. Van de volgende campagnes bleven verslagen van anderen bewaard. De onbekende auteurs missen Caesars literaire talent, maar in hun verslagen ontbreekt ook Caesars corrigerende hand, wat ze wel zo interessant maakt. Want bij Caesars schijnbaar zakelijke verslag moet de lezer bedacht zijn op een wat tendentieuze weergave van de feiten. Deze vertaling brengt enkele cruciale jaren onder de aandacht, waarin het lot van de Romeinse republiek werd bezegeld. Nog geen twintig jaar later zou Caesars erfgenaam Octavianus onder de naam Augustus de eerste Romeinse keizer worden. ‘De teerling is geworpen,’ zou Caesar gezegd hebben toen hij het riviertje de Rubico overstak en daarmee een van de belangrijkste burgeroorlogen uit de geschiedenis begon. Met de vertaling van Burgeroorlog is al het werk van Caesar in de Baskerville Serie verschenen.