Bridge acol 2000

Bridge acol 2000

Auteur:
Cees Sint

  • Nederlands
  • 287 pagina’s

  • Tirion Uitgevers

  • februari 2007

  • Samenvatting

    Het Moderne Acol boek verscheen in 1983 en bleek als standaardwerk in een grote behoefte te voorzien. De ontwikkeling van bridge stond daarna niet stil en met name in de Verenigde Staten werden nieuwe inzichten op verrassende wijze ‘vertaald’ in goed hanteerbare biedafspraken die al gauw overal in de wereld werden overgenomen. In deze volledig herziene en aangepaste uitgave krijgen die vernieuwde inzichten ruim aandacht. Voor de vele praktijkvoorbeelden werd een keus gemaakt uit de meest recente wedstrijdpraktijk, met name wereldkampioenschappen. Bridge Acol 2000 stelt iedere bridger in staat ook de lastige praktijksituaties met succes het hoofd te bieden en niet alleen de eigen biedtechniek te verbeteren maar ook, kenmerkend voor het moderne bridge, ‘lastig’te zijn voor de tegenpartij. Het boek is bedoeld voor bridgers van alle niveaus.