Boom Basics / Vereniging en stichting

Auteur:
J.J.A. Hamers

  • Nederlands
  • 120 pagina’s

  • Boom Juridische uitgevers

  • augustus 2008

  • Samenvatting

    De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema’s en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis!De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De boekjes zijn bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal.Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het recht rond verenigingen en stichtingen.