Boom Basics Bestuursrecht

Boom Basics Bestuursrecht

Auteur:
mr. N.J.A.P.B. Niessen

  • Nederlands
  • 144 pagina’s

  • januari 2003

  • Samenvatting

    Boom Basics is een nieuwe reeks boeken, bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De nadruk ligt op de verplichte vakken die gegeven worden in het eerste of tweede studiejaar. Boom Basics is bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal. Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het bestuursrecht.