Boeddhisme Voor Moeders Met Schoolgaande Kinderen

Boeddhisme Voor Moeders Met Schoolgaande Kinderen

Auteur:
Sarah Napthali

  • Nederlands
  • 271 pagina’s

  • Altamira-Becht

  • augustus 2010

  • Samenvatting

    Iedere ouder weet dat opvoeden geen sinecure is, zeker in een jachtige tijd als de onze. De Australische auteur Sarah Napthali, moeder van twee kinderen, ontdekte in het boeddhisme veel elementen die ze kon gebruiken bij haar taak als moeder.Nu haar kinderen de schoolgaande leeftijd hebben bereikt, verandert ook haar ouderrol. Maar onverminderd blijft haar steun, die ze ontleent aan boeddhistische basisprincipes als liefdevolle aandacht (mindfulness), mededogen en kalmte. In haar derde boek laat ze ons kennismaken met de vele manieren waarop je deze leringen kunt toepassen waar het gaat om zaken als de dagelijkse routine, het beantwoorden van lastige kindervragen over hoe de wereld in elkaar zit, het aansluiting vinden bij andere ouders, het managen van angsten en verwachtingen met betrekking tot je kinderen en het omgaan met moeilijk gedrag van zowel kinderen als volwassenen. Ze laat ook zien hoe je boeddhistische leringen kunt delen met kinderen, zodat ze contact houden met hun innerlijke wijsheid en niet klakkeloos dingen overnemen van leeftijdgenootjes en de media.