Blauw bloed

Blauw bloed

Auteur:
Wichert van Engelen

  • Nederlands
  • 272 pagina’s

  • Pearson Benelux B.V.

  • juli 2009

  • Samenvatting

    Als opvolger van de Rijkspostspaarbank, de Postcheque en Girodienst en de Gemeentegiro Amsterdam, groeide de Postbank door een goede reputatieen no-nonsense dienstverlening in twintig jaar uit tot een van de grootste enmeest gewaardeerde banken in Nederland. De opheffing van deze merknaambegin 2009 leidde tot verhitte gemoederen.In Blauw bloed beschrijft Wichert van Engelen op basis van zijn jarenlangewerkervaring bij de Postbank de op- en ondergang van dit instituut. Aan dehand van anekdotes, inside information en persoonlijke observaties schetsthij op spannende en meeslepende wijze de geschiedenis, bedrijfsvoering enuiteindelijke teloorgang van de bank.Dit verhaal over de Postbank is een goed aanknopingspunt voor de beeldvormingen discussie over thema’s als vrijemarktwerking, kredietcrisis enprivatisering.Dit boek is een must-read voor iedereen die de Postbank een warm harttoedroeg en een eye-opener voor iedereen met belangstelling voor Nederlandsefinanciele instellingen. Op de website www.blauw-bloed.nl vindt ueen groeiende verzameling verhalen, herinneringen, anekdotes, foto’s enbeeldmateriaal over de Postbank.Wichert van Engelen was tot voor kort directeur innovatie van de Postbank.Sinds vorig jaar is hij zelfstandig gevestigd als interimmanager en consultantop het gebied van innovatie en verandering in de dienstverlenende sector:www.hetlampjelinksonder.nl. Hij wordt veel gevraagd als gastspreker op hetgebied van innovatie.