Biljarten

Biljarten

Auteur:
Cas Juffermans

  • Nederlands
  • 176 pagina’s

  • Tirion

  • juli 2004

  • Samenvatting

    Biljarten vraagt concentratie, techniek, inzicht en een zuivere afstoot Biljart’ om de carambole te realiseren. Het is een subtiele dosering van stootenergie, omgezet in rolsnelheid en balrotatie. In veel beschikbare boeken wordt verwezen naar complexe theorieen en ingewikkelde spelpatronen. Er is te weinig voorhanden om vanuit een beperkte voorkennis een eigen spelopbouw vorm te geven. Dit boek biedt die mogelijkheden wel.Basisboek Biljarten gaat uit van:Vereenvoudiging van de systematiek;Een overzichtelijke presentatie;Een duidelijke situering van balposities;Tekst en tekeningen vullen elkaar aan.Elke spelsituatie beoogt de derde bal zodanig aan te spelen, dat een goed bespeelbare vervolgsituatie op tafel resteert. De derde bal wordt kenmerkend zoveel mogelijk op de uitgangspositie vastgehouden. De tweede bal wordt de aanspeelbal in de richting van de derde te raken bal gestuurd om tot verzamelen te komen. De stootbal dient dicht bij de derde bal tot stilstand te komen om een gunstige aanspeel bal in de buurt te hebben in de vervolgsituatie.Biljarten is een spel waarbij het ontwikkelen van inzicht in speellijnen essentieel is. Deze herziene editie geeft in ruime mate aandacht aan de belangrijkste basiselementen.