Bijbelse encyclopedie

Bijbelse encyclopedie

Illustrator:
G. Oudenampsen

  • Nederlands
  • Kok

  • maart 2014

  • Samenvatting

    Geactualiseerde uitgave van een naslagwerk dat de weg wijst bij het lezen en begrijpen van de Bijbel. De inhoud is volledig herzien en aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Nieuwe artikelen besteden aandacht aan de laatste ontwikkelingen in archeologie en Bijbelwetenschap. Een onmisbaar naslagwerk voor wie de Bijbel beter wil leren kennen.