Beter nieuws uit het Nieuwe Testament

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament

Auteur:
Jasper Klapwijk

  • Nederlands
  • 134 pagina’s

  • Buijten en Schipperheijn B.V.

  • september 2009

  • Samenvatting

    Beter nieuws uit het Nieuwe Testament Dit boek is het vervolg op Het goede nieuws van het Oude Testament dat in 2008 verscheen. Het doel van beide boeken is ondersteuning te bieden bij het bijbellezen. Ook dit boek kent heldere uitgangspunten: 1. de Bijbel is een boek met een verhaallijn van schepping naar herschepping; 2. in dat verhaal staat van het begin tot het einde Jezus Christus centraal; 3. er is een onlosmakelijke eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Veel mensen lezen de bijbel erg gefragmentariseerd. Losse teksten kunnen echter alleen tot hun recht komen als er een duidelijk zicht is op de grote lijn. Is dat niet het geval dan verschraalt de geloofskennis. Als ondersteuning voor het vasthouden van deze lijn is bij ieder hoofdstuk een bijbelleesrooster toegevoegd. In Beter nieuws uit het Nieuwe Testament wordt de meeste aandacht besteed aan de evangelien en het boek Handelingen. Daarna volgen drie hoofdstukken over de brieven van de apostelen, waarbij een hoofdstuk volledig gewijd is aan Paulus’ brief aan de Romeinen. Het boek sluit af met twee hoofdstukken over het boek Openbaring. Na elk hoofdstuk volgen enkele verwerkingsvragen en suggesties voor groepsbespreking.