Bernhard

Bernhard

Auteur:
J.G. Kikkert

  • Nederlands
  • 319 pagina’s

  • Aspekt Bv

  • december 2004

  • Samenvatting

    Prins Bernhard was een kleurrijke en intrigerende persoonlijkheid. Er werd veel over hem gesproken, want hij trad veelvuldig in de publiciteit. Toch is er opmerkelijk weinig over hem bekend. Welke rol speelde hij in het vooroorlogse Duitsland? Wat was zijn rol tijdens de oorlog? Wat was zijn aandeel in het ontstaan van enige geheime diensten? Hoe belangrijk was hij werkelijk voor de internationale ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven? Hoe was het mogelijk dat hij zo verstrikt raakte in de Lockheed-affaire? Deze en vele andere vragen worden in deze (herziene en uitgebreide) biografie zonder reserves aan de orde gesteld.