Benchmarken Van Industriele Processen

Auteur:
Q.H. van Breukelen

  • Nederlands
  • 140 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • augustus 2000

  • Samenvatting

    Voor ondernemingen wordt de druk om tot excellente marktprestaties te komen steeds groter. Het instrument benchmarken vormt daarbij een uitstekend hulpmiddel. Dit boek behandelt de resultaten van 128 benchmarking audits, die de afgelopen twintig jaar zijn uitgevoerd bij industriele bedrijven, gespreid over de hele wereld. Door de lange tijdsduur waarover de audits zijn uitgevoerd, ontstaat niet alleen een beeld van het huidige prestatieniveau van industriele operaties, maar komen ook een aantal recente ontwikkelingen aan bod. Dit boek is een unieke bron voor manager en consultant, student en wetenschapper.ODit baanbrekende boek geeft duidelijk aan wat de kenmerken van prestaties van wereldklasse aan… Het leidt geen twijfel dat dit boek een pioniersrol kan vervullen bij de realisatie van globalisering van producties van industriele ondernemingen in de 21ste eeuw.OHiroshi Katayama, Hoogleraar Productiemanagement, Waseda Universiteit, TokyoBenchmarken van industriele processen is een vervolg op de eerder van hun hand verschenen uitgave ‘Excellent presteren: Mythe of werkelijkheid?’.