Belastingrecht in hoofdlijnen

Belastingrecht in hoofdlijnen

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV

  • december 2012

  • Samenvatting

    Dit boek is bedoeld om de gebruikers vertrouwd te maken met de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht. De auteurs behandelen de voornaamste door het Rijk en de gemeenten geheven belastingen en de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomstenbelasting en loonheffingen worden in verhouding uitgebreid besproken. De uiteenzetting van de soms ingewikkelde vennootschapsbelasting is via structuurtekeningen verhelderd. De schenkbelasting en erfbelasting krijgen afzonderlijk aandacht. De omzetbelasting wordt compact besproken.De hoofdlijnen van het fiscale procesrecht komen eveneens aan de orde. Verder wordt aandacht besteed aan het Europese en het internationale belastingrecht alsmede aan de omgeving van de belastingheffing: gevolgen voor de economie, de omvang van de fiscale fraude, de verdeling van de belastingdruk.Verwijzingen naar de wettekst en rechterlijke uitspraken helpen gebruikers van het boek verder. Door uitleg en voorbeelden worden wetteksten waar nodig toegelicht.