Behandeling van leesproblemen /druk 2

Behandeling van leesproblemen /druk 2

Auteur:
E. Billiaert

  • Nederlands
  • 199 pagina’s

  • Kluwer

  • 2

  • september 2003

  • Samenvatting

    Heel wat leerlingen hebben problemen bij het lezen. Met het grote aantal praktische tips en oefeningen in dit boek kunnen leerkrachten die problemen aanpakken. De auteur hanteert een model van aanpak dat een ‘handelingsgerichte diagnostiek’ als basis heeft. Belangrijke componenten daarin zijn remedierende en compenserende technieken. Bijvoorbeeld het werken met pseudo-woorden die het fonologisch decoderen en het verwerven van woordbeelden positief stimuleren, of het toepassen van tempoverlaging bij leerlingen die te snel lezen, zonder te begrijpen wat ze lezen (hyperlectici). Bij elke ‘aanpak’ worden inzichten van andere onderzoekers belicht en krijgt de lezer verwijzingen naar bestaande literatuur.