Begrippen jaarverslaggeving

Begrippen jaarverslaggeving

Auteur:
Epe Peter

  • Nederlands
  • 84 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • november 2011

  • Samenvatting

    Nu ook een samenvatting/begrippenlijst van Jaarverslaggeving leverbaar. Deze samenvatting dient als hulpmiddel naast het hoofdboek.In de nieuwe uitgave van het hoofdboek van Jaarverslaggeving zijn uiteraard de ontwikkelingen in de regelgeving (IASB, RJ, wet) verwerkt. Kleine rechtspersonen mogen sinds kort hun externe jaarrekening opmaken op basis van fiscale grondslagen. Bij de bespreking van balans en resultatenrekening komen deze nu ook op volwaardige wijze aan bod. Er is ook aandacht voor veranderingen in de informatieketen zoals in relatie tot data-analyse software.Jaarverslaggeving is het complete standaardwerk voor de studie in externe verslaggeving op HBO/WO-niveau. Het boek is zeer vriendelijk: het taalgebruik is helder en er zijn veel voorbeelden en schema’s opgenomen.