Begrip door inzicht

Auteur:
B. Kuijpers

  • Nederlands
  • 120 pagina’s

  • Garant

  • april 2007

  • Samenvatting

    Ben Kuijpers is inzicht Autist, een begrip dat hij zelf heeft ontwikkeld om zijn unieke manier van denken en schrijven te beschrijven, Het is een manier van denken die een grote impact heeft op zijn levensverhaal. In dit boek schetst Ben dat indrukwekkende levensverhaal. Hij brengt dat verder tot leven in een aantal persoonlijke gedichten, Ook beschrijft hij zijn zoektocht naar de verklaringen voor en duidelijkheid over zijn gedrag. Vandaaruit beschrijft hij de strategieen die hij zich eigen heeft gemaakt om toch mee te kunnen doen in een voor hem erg moeilijke maatschappij.