Bedrijfskunde De Basis

Auteur:
Gert Alblas

  • Nederlands
  • 470 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • augustus 2003

  • Samenvatting

    Bedrijfskunde, de basis gaat op inleidend niveau in op de besturingsvraagstukken waarmee het management van organisaties te maken heeft. Aan de orde komen de besturing van het productieproces, van de geldstroom en van de mensen in de organisatie. Door een voortdurende afwisseling van kennis (theorie), van praktijkvoorbeelden en van vragen over de praktijk, wordt de student geprikkeld om actief met de stof om te gaan en de theorie met de praktijk te verbinden. De docent wordt ondersteund met een werkboek en een handleiding. In het werkboek staan opgaven van verschillende niveaus, die gekoppeld zijn aan de praktijk. Deze opgaven kunnen eventueel worden gebruikt als toetsmateriaal. In de docentenhandleiding staan de leerdoelen, de leerroutes die mogelijk zijn en de uitwerkingen van de opgaven in het opgavenboek. Er is ook een aantal hoofdstukoverschrijdende cases opgenomen. Bedrijfskunde, de basis onderscheidt zich door een integrale benadering van de organisatie als technisch, financieel-economisch en sociaal systeem. Aanpassingen t.o.v. eerste druk:In de herziene opzet zal deel 3 meer ingaan op leidinggevende aspecten. Hierin zullen hoofdstukken worden opgenomen m.b.t. probleemoplossing, verandermanagement, sociotechniek en leidinggeven aan mensen. Daarnaast zal in deel 2 een hoofdstuk worden opgenomen over projectmatig werken; gebruikers van de methode gaven aan dit onderdeel te missen in het boek.