Bedrijfseconomie / deel Uitwerkingenboek

Bedrijfseconomie / deel Uitwerkingenboek

Auteur:
Liethof

  • Nederlands
  • 220 pagina’s

  • Convoy Uitgevers BV

  • augustus 2011

  • Samenvatting

    Dit uitwerkingenboek vormt samen met het bijbehorende opgavenentheorieboek de studiemethode Bedrijfseconomie, theorie praktijk. Deze studiemethode wordt onder andere gebruikt voor depropedeuse van enkele heaos, maar ook lerarenopleidingen en hogerehotelscholen gebruiken dit boek om hun studenten de basiskennisvan bedrijfseconomie bij te brengen. Verder wordt het boek ook veelgebruikt voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie.De opbouw van de uitwerkingen is identiek aan die van het opgavenboek:Elk hoofdstuk begint met een set multiple choice vragen, waarinde theorie van het hoofdstuk wordt getoetst. Vervolgens volgt een setmultiple choice opgaven, waarin de rekenkundige aspecten van detheorie worden behandeld. Na de multiple choice opgaven volgt eenset open opgaven waarin op eenvoudige wijze opnieuw de theorie vanhet gehele hoofdstuk wordt doorlopen. De hoofdstukken wordensteeds afgesloten met enkele complexere opgaven die soms hoofdstukoverstijgendzijn.Over de auteurRafael Liethof heeft ruime ervaring als docent, trainer en adviseur. Hijwerkt momenteel parttime als docent aan de Hogeschool voorEconomische Studies in Amsterdam. Daarnaast heeft hij een eigenbureau dat trainingen en adviezen verzorgt voor het bedrijfsleven,banken en de overheid.