Basisgrammatica Spaans / Oefeningenboek

Auteur:
Werkgroep Hispagram

  • Nederlands
  • 187 pagina’s

  • Coutinho

  • juli 2001

  • Samenvatting

    De boeken van de cursus Basisgrammatica Spaans vormen al ruim vijftien jaar een buitengewoon praktisch hulpmiddel bij het leren van het Spaans.Het tekstboek biedt een helder en systematisch overzicht van de vormleer en zinsleer van het Spaans. Met het bijbehorende oefeningenboek en antwoordenboek kan de opgedane kennis meteen toegepast en getoetst worden.Dit oefeningenboek is net zo opgezet het tekstboek: de hoofdstukindeling is identiek en de oefeningen sluiten aan bij de uitleg zoals die in het teksboek wordt gegeven.