Basisboek rekenen

Basisboek rekenen

Auteur:
Rob Bosch

  • Nederlands
  • 164 pagina’s

  • Pearson Education

  • maart 2007

  • Samenvatting

    Basisboek rekenen is geschreven voor iedereen die er belang bij heeft om goed te kunnen rekenen. Het boek is vooral bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs, en is daarnaast ook geschikt voor het vmbo en mbo. Je leert optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen (inclusief de staartdeling), rekenen met kommagetallen en rekenen met breuken. Je leert ook rekenen met geldbedragen, procenten, maten en gewichten.Basisboek rekenen is een oefenboek. Elk hoofdstuk bestaat voor de helft uit opgaven. De bijbehorende rekenmethodes worden kort en duidelijk uitgelegd. Alle methodes zijn door iedereen gemakkelijk te leren. Achterin staan alle antwoorden, waardoor Basisboek rekenen ook geschikt is voor zelfstudie.Basisboek rekenen is rekenen zonder franje. Alles is gericht op de rekenvaardigheden die je als student, als docent op de basisschool of in de dagelijkse beroepspraktijk nodig hebt. De rekenrecepten uit Basisboek rekenen zul je nooit meer vergeten. Je hebt er je hele leven plezier van.