Basisboek Recht

Basisboek Recht

Auteur:
Lydia Janssen

  • Nederlands
  • 376 pagina’s

  • Uitgeverij LEMMA

  • oktober 2007

  • Samenvatting

    Het Basisboek recht is een inleiding in het recht, geschikt voor het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo.De stof wordt benaderd vanuit de praktijk naar de theorie.Ieder hoofdstuk begint met een casus die zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk en daarmee herkenbaar is voor de lezer.Het boek is zo geschreven dat de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding bestudeerd kan worden.Het is niet alleen bruikbaar als studieboek, maar kan ook goed als naslagwerk c.q. bronnenboek dienen en zal uitkomst bieden bij werken in praktijksimulaties of tijdens de stage.Een duidelijke hoofdstukstructuur met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen, gidsen de cursist door de stof heen.Met behulp van de vragen en opdrachten aan het slot van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.Het boek begint met een blok over personen- en familierecht gevolgd door een blok over strafrecht.Daarna komen de blokken met de wat meer abstracte onderwerpen zoals verbintenissenrecht en goederenrecht aan bod.In de tweede druk zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht in verband met nieuwe wetgeving: wijziging vanwege de afschaffing van het verplichte procuraat in hoofdstuk 6 van Blok 3 Goederenrecht, en wijzigingen in verband met de te verwachten invoering van de personenvennootschappen in hoofdstuk 2 van Blok 5 Ondernemingsrecht.Basisboek recht is een competentiegericht alternatief voor Algemeen Juridische Beroepsvorming van dezelfde auteur.