Basisboek Methoden en technieken

Basisboek Methoden en technieken

Auteur:
D.B. Baarda

  • Nederlands
  • 376 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juli 2006

  • Samenvatting

    Het Basisboek Methoden en Technieken is het standaardwerk in onderzoeksmethodologie. Het geeft praktische aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek en de rapportage. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Een schematisch overzicht van de onderzoeksfasen vormt het uitgangspunt: elk hoofdstuk behandelt telkens een fase van het schema. Het laatste hoofdstuk gaat over rapportage en aanbevelingen.Om onderzoek vanuit verschillende beroepscontexten te beschrijven lopen vier casussen als een rode draad door de hoofdstukken heen. Casus 1 betreft een consumentenonderzoek van een computerbedrijf. Casus 2 is een onderzoek naar het verkeersgedrag op rotondes, in samenhang met de inrichting van de rotonde. Casus 3 gaat over de relatie tussen de ervaren werkdruk en werkstress. In casus 4 wordt nagegaan in hoeverre begeleiding van depressieve patienten via e-mail tot vergelijkbare resultaten leidt als de ‘traditionele’ methode van persoonlijke gesprekken.Naast elementen uit onder andere de psychologie, sociologie, economie en wiskunde komen in de theorie ook ontwikkelingen op het gebied van automatisering, dat een steeds belangrijkere rol speelt bij het uitvoeren van onderzoek, aan de orde.