Basisboek kwalitatief onderzoek / druk 1

Basisboek kwalitatief onderzoek / druk 1

Auteur:
D.B. Baarda

  • Nederlands
  • 255 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juni 1995

  • Samenvatting

    Basisboek Kwalitatief Onderzoek geeft praktische aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, en het rapporteren daarover. Een schematisch overzicht van de onderzoeksfasen vormt het uitgangspunt: elk hoofdstuk behandelt telkens een fase van het schema. Het laatste hoofdstuk gaat over rapportage en aanbevelingen. Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. Aan het begin van elk hoofdstuk staan de doelen vermeld en is aangegeven wat de student na het bestuderen van het betreffende hoofdstuk geacht wordt te weten. Bij de hoofdstukindeling is de fasenindeling van een kwalitatief onderzoek gevolgd, maar de hoofdstukken kunnen eventueel in willekeurige volgorde worden gelezen. De theorie wordt ondersteund met veel praktijkvoorbeelden. Een bijlage gaat in op de rol die de PC bij een kwalitatief onderzoek kan spelen.