Basisboek Informatie & Control

Basisboek Informatie & Control

Auteur:
Onbekend

  • Nederlands
  • 323 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • 1

  • juni 2005

  • Samenvatting

    Het Basisboek geeft een uitgebreide introductie op het thema Informatie en Control voor een brede doelgroep. Er wordt duidelijk en overzichtelijk uitgelegd wat de kern is van elk van de drie disciplines Interne Beheersing en Administratieve Organisatie, Informatiemanagement, en Management Control, en wat ze onderling met elkaar te maken hebben.Het Basisboek bestaat uit vijf delen. In deel 1 wordt uitgelegd welke problemen in het thema Informatie en Control aan de orde komen en welke typen oplossingen daarvoor kunnen worden aangedragen. In deel 2 worden de grondslagen van de Interne Beheersing en de Administratieve Organisatie besproken, met hun toepassing binnen functionele deelgebieden. In deel 3 staat Informatiemanagement centraal: de typologieen van informatiesystemen, de strategische rol daarvan en het inrichten van de IT-functie. Deel 4 geeft een inleiding op Management Control en de bijbehorende instrumenten en succesfactoren. Deel 5 is een synthese en heeft het oplossen van afstemmingsproblemen vanuit een integrale aanpak als thema.De theorie wordt telkens toegelicht met voorbeelden. Elk hoofdstuk is bovendien voorzien van oefencases. Extra oefenmateriaal is beschikbaar op de ondersteunende website: www.informatiecontrol.wolters.nl